PR-nyheder voksen

Danmarks første containerbibliotek

Maden mellem os

PR-nyheder børn

Forside > Om BibMedia > Nyt fra BibMedia

Her er du:

Om BibMedia

/

Nyt fra BibMedia

Nyt fra BibMedia

 

 

Velkommen til Slagelse skoler på Valg+

Først og fremmest - Tusind tak for nogle gode implementeringsmøder. Det har været spændende, og til tider også udfordrende, at få jer alle implementeret, men det er min klare fornemmelse, og alle jeres forskellige ønsker og behov er blevet tilgodeset under vejs.

Vi er nu nået så langt, at oprettelsen i Cicero og Valg+ applikationen er på plads, og vi er klar til at starte leverancen af ordreforslag. Som lovet får I i dette informationsbrev en beskrivelse af det fremtidige forløb.

Fra og med tirsdag den 26.9.2017 vil Biblioteksmedier på ugentlig basis generere og indlæse ordreforslag i jeres materialevalgsmoduler. Ordrelisterne vil som standard være at finde i Cicero i løbet af tirsdag eftermiddag, med mindre publiceringskalenderen foreskriver noget andet. Sideløbende med indlæsningen af ordrelister i Cicero, vil I modtage en til- og fravalgs rapport. Disse sendes til jeres respektive e-mailadresser. Ordreforslagene vil også blive tilgængeliggjort på formidlingsplatformen E-formidling: http://e-formidling.biblioteksmedier.dk/user

E-formidling tilgås ved at angive brugernavn og kodeord. Se jeres respektive brugernavne og kode i velkomstmailen. På E-formidling kan I orientere jer i ugens til- og fravalgte titler. Derudover får I adgang til Ratingkriterierne samt Publiceringskalenderen. Sidstnævnte publiceres for ét år af gangen, hver den 10. december.

På implementeringsmøderne har vi i fællesskab udfyldt indkøbsprofilerne så godt som vi nu kunne. Dermed ikke sagt at de er perfekte. Derfor har I højst sandsynligt behov for at trimme indkøbsprofilerne, så de kommer til at passe mere nøjagtigt til jeres indkøbsbehov. Trimningen af indkøbsprofilerne kan foretages på to forskellige måder. Enten ved at kontakte Biblioteksmediers kundecenter, Asger Torp, eller ved at benytte profiltrimmeren. I forbindelse med sidstnævnte henviser jeg til vedhæftede vejledning.

Har I fremadrettet behov for support kan I altid kontakte Biblioteksmediers kundecenter - Asger Torp (e-mail: ato@bibmed.dk, tlf: 5213 7802).

Jeg håber I alle bliver glade for Valg+ og vi alle i Valg+ teamet ser frem til et godt og tæt samarbejde.

 

Venlig hilsen

Biblioteksmedier A/S

 

Torben Harder

Salgs- og udviklingschef

 

 

 

21-09-2017/hst

Valg+ Danske bøger

Individuelt design af ordrefiler samt til- og fravalgslister

Biblioteksmedier har i løbet af sommeren arbejdet på en videreudvikling af applikationen Valg+ Danske bøger, og vi kan nu tilbyde individuelle designs af ordreforslag og til- og fravalgslister på målgruppeniveau. Det betyder, at I nu kan definere, hvilke målgrupper I ønsker repræsenteret på jeres forskellige kundekort.

Hidtil har Biblioteksmedier indlæst den fulde BKM fortegnelse, og dermed indlæst både børne- og voksentitler på alle ordreforslag. Denne praksis gøres der nu op med.

Applikationen er udviklet således, at der på kundekortet kan angives, hvilke målgrupper man ønsker at tilknytte det enkelte kundekort. Et eksempel kunne være, at kundekortet "børn" fik tilknyttet målgrupperne:

 • Børn skøn
 • Førskole - pegebøger
 • Førskole - billedbøger
 • Indskoling
 • Mellemtrin
 • Udskoling

For at designe jeres lister, skal I udfylde vedhæftede skabelon for hvert af jeres kundekort i applikationen. Hvis I ikke foretager jer noget, vil Biblioteksmedier fortsat fremsende og indlæse filerne med det "gamle" design. Skabelonerne skal sendes til Asger Torp (e-mail: ato@bibmed.dk), som efterfølgende vil stå for selve applikationsopdateringen.

 1. Hvis en målgruppe fravælges på kundekortet, er det ligegyldigt om der er tilvalgt i indkøbsprofilen, det ignoreres simpelthen. Derfor er det vigtigt, at listerne designes med udgangspunkt i indkøbsprofilernes tilvalgte målgrupper!

Har I spørgsmål til fremsendte eller blot behov for sparring i forbindelse med designet af jeres ordreforslag, kan I kontakte Asger pr. telefon: 52 13 78 02.

 

Venlig hilsen

Valg+ Team

Kundecenter

Biblioteksmedier A/S

 

20-09-2017/hst
 

Biblioteksorientering

Ny filstruktur på Valg+ Lydbøger


Kære Alle

Vi håber I har haft en dejlig sommer trods det noget svigtende sommervejr.

Før sommer evaluerede Styregruppen det nye indkøbssamarbejde på Lydbøger, og evalueringen viste klart, at de opsatte målkriterier var blevet opnået i 1. halvår. Priserne er blevet væsentligt reducerede og udvalget er steget betragteligt. Den viste dog også, at der er plads til forbedringer. For eksempel finder flere biblioteker det vanskeligt at navigere i de indlæste ordrelister, da de indeholder både forhandlede og ikke forhandlede titler.

Derfor har Biblioteksmedier i løbet af sommeren arbejdet med at få opsat en ny filstruktur, så ordrelisterne fremadrettet kun indeholder forhandlede titler. Alle ikke forhandlede titler skal derfor fremadrettet bestilles via lokalt oprettede lister.

Det foreslår, at bibliotekerne fremadrettet bestiller de forhandlede titler via den indlæste ordrelister fra Biblioteksmedier, for efterfølgende at trække ugens BKM-lydbogsfortegnelse ind i bibliotekssystemet og eventuelt bestille titler, som ikke er centralt forhandlede. På den måde vil materialevælgerne kunne se hvilke titler, der allerede er bestilt via den centralt forhandlede liste og opnår dermed et bedre overblik over lydbogsbestillingerne.

NB: HUSK at afsende ordrelisterne på de centralt forhandlede titler hver uge, og HUSK at I som minimum skal bestille det antal, der fremgår af listerne.

Implementeringen af den nye filstruktur foretages i løbet af uge 36, og de nye ordrelister vil derfor blive anvendt første gang fredag den 8. september.

Har I spørgsmål til Valg+ Lydbøger, processen, integrationerne eller andet, står vores kundecenter klar til at hjælpe. I kan altid kontakte Ager Torp på e-mail ato@bibmed.dk eller pr. telefon 52 13 78 02.

God dag til jer alle.

Med venlig hilsen
Torben Harder
Salgs- & udviklingschef

 

 

 

05-09-2017/hst

 

Kære Kunder

 

Først og fremmest tak for samarbejdet i det snart forgangne forår. Vi glæder os til stadighed over at kunne servicere jer alle med alle former for fysiske udlånsmaterialer og IT services.

Biblioteksmedier har de seneste måneder været igennem en tilpasningsproces, hvor virksomhedens størrelse er blevet tilpasset nutidens behov.

Tilpasningen har blandt andet bestået i en sammenlægning af vores to produktionsenheder i Ballerup og i Odense. Fremadrettet vil al boglig klargøringsaktivitet foregå fra vores produktionsenhed i Odense, hvorimod øvrige aktiviteter og administration fortsat er placeret i Ballerup.

Alle kontaktinformationer samt adresser er uændrede.

Sammenlægningen er forløbet som planlagt og uden store problemer, men grundet produktionsstop i et par dage, vil enkelte kunder muligvis opleve forskudt leveringstid på visse typer af materialer. Det er naturligvis en situation, vi beklager meget, og derfor har vi sat al disponibel mandskab i arbejde, så den ophobede pukkel kan blive ryddet af vejen så hurtigt som muligt.

Har I spørgsmål til bestillingerne, leverancer eller andet, må I endelig ringe eller sende os en e-mail – vi sidder altid klar i kundeservice til at hjælpe på telefon +45 44 86 78 88 eller e-mail: kundeservice@bibmed.dk.

 

Vi ser frem til et fortsat godt og tæt samarbejde, og ønsker jer alle en dejlig og forhåbentlig solrig sommer.

 

 

Venlig hilsen

Biblioteksmedier A/S

Martin                                        

Kundeservicechef

Martin Lauritsen

 

198-05-2017/hst

Indkøb af taskebøger og klassesæt

 

Kære Skoler

Først og fremmest tak for samarbejdet i det forgangne skoleår. Vi glæder os til stadighed over at skulle servicere jer.

Skoleåret er ved at være omme, og en velfortjent sommerferie venter forude. Flere skoler er allerede godt i gang med forberedelserne til det kommende skoleår – og det er vi ligeledes hos Biblioteksmedier.

Som i de foregående år kommer her et informationsbrev med proceduren for årets sommerbestillinger af taskebøger og klassesæt.


Bestilling:

1.    Bestil i god tid, og helst inden sommerferien, af hensyn til forlagenes risiko for at løbe tør for bøger i løbet af juli

2.    Husk at anvende det korrekte kundenummer i forhold til, om I ønsker materialerne klargjorte eller ej

3.    Leveringsdato. Biblioteksmedier producerer alle bestillinger i løbet af juli og leverer i ugeerne 31 og 32.

4.    Bestil jeres materialer i bibliotekssystemet eller på www.bibmed.dk


Har I spørgsmål til bestillingerne eller andet, må I endelig kontakte os. Vi sidder klar i kundecenteret til at hjælpe på telefon +45 44 86 78 88 eller e-mail: kundeservice@bibmed.dk.

Vi ser frem til et forsat godt samarbejde og ønsker jer alle en dejlig og forhåbentlig solrig sommer.


Venlig hilsen
Biblioteksmedier A/S


Torben Harder
Salgs- og udviklingschef

 

 

04-05-2017/hst

 

Integration af Valg+ i FBS

 

Kære Alle

Det er med stor glæde, at vi nu kan oplyse, at Valg+ integrationen i FBS er ved at være klar.

Vi har i de seneste måneder arbejdet på at få alle konditioner på plads i FBS, så ordreforslag fra Valg+ kan indlæses i FBS’s materialevalgsmodul. I sidste uge meddelte Systematic, at testen var forløbet planmæssigt, hvilket forhåbentlig betyder, at Valg+ funktionaliteten vil blive releaset i løbet af uge 43/44. Det er af gode grunde Systematic/KOMBIT der beslutter, hvornår funktionaliteterne releases, men de har oplyst Biblioteksmedier, at det forventes at ske i uge 43/44, så hold godt øje med informationsbrevene!

 

Hvad skal der til i Valg+ applikationen?

FBS og DDE ligner meget hinanden i forhold til dataimport, men enkelte forskelle er der dog. Det er derfor vigtigt, at alle I ”FBS-biblioteker” kontakter Biblioteksmedier, så jeres Kundestamkort kan blive opdateret i Valg+ Applikationen. Opdateringerne vil blive påbegyndt i uge 43, så kontakt venligst Asger Torp i løbet af uge 43 på telefon 52 13 78 02.

Hvis I stadig anvender DDE, skal I ikke foretage jer noget for nuværende!

Vi glæder os til at få FBS med på vognen, og ser frem til at høre fra jer.

 

God dag til jer alle.

 

Venlig hilsen

Biblioteksmedier A/S

 

Torben Harder

Salgs- og udviklingschef

 

18-10-2016/hst

TEMPO+ servicen nedlægges


Biblioteksmedier har igennem en lang årrække tilbudt konceptet Tempo+ på danske bøger, hvor bibliotekerne har kunnet få hasteleveret mainstream bøger så tæt på udgivelsesdagen som muligt. Vi vurderer på baggrund af det antal bøger, der er leveret på ordningen, at Tempo+ igennem årene har haft stor popularitet hos jer kunder.

Trods denne succes og popularitet, vurderes det dog, at vi for nærværende ikke er i stand til at opretholde Tempo+ servicen, som en naturlig konsekvens af at Biblioteksmedier efter den 1. oktober 2016 ikke leverer danske bøger til hovedparten af landets biblioteker.

Vi ved, at rigtig mange har været glade for Biblioteksmediers Tempo+ service, og vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for gode år med Tempo+ og håber, at det på et senere tidspunkt kan blive et glædeligt gensyn, såfremt der bliver en tilstrækkelig efterspørgsel.

Vi har desværre det seneste år måttet reducere antallet af medarbejdere i Biblioteksmedier markant, men den tilbageværende organisation arbejder ufortrødent på fastholdelse af et højt service- og kvalitetsniveau, herunder leveringstider indenfor det aftalte.

Vi ser os nødsaget til fra 1. oktober 2016, at indføre et ekspeditionsgebyr på DKK 35 på leverede materialer, hvor der ikke forligger et aftaleforhold. Leveringsgebyret indføres for at modsvare de øgede omkostninger,  der vil opstå, såfremt biblioteker eksempelvis kun bestiller suppleringskøb af danske bøger gennem Biblioteksmedier.

Vi vil altid forsøge at leve op til en fornuftig leveringstid, og fortsætter gerne samarbejdet med bibliotekerne om udvikling af nye services, som kan understøtte bibliotekernes processer positivt. Udviklingssamarbejdet foretages i samarbejde med vores datterselskab Redia A/S samt med de biblioteker, der ønsker at indgå i et udviklingsprojekt.

 

Rigtig god sensommerVenlig hilsen

Biblioteksmedier A/S

 

René Milholt

Adm. direktør

 

 

 

29-09-2016/hst

Valg+ tilretning på grund af leverandørskift på danske bøger

 

Den 1. oktober 2016 sker der et skift af leverandøren på danske bøger til jeres bibliotek.

 

Hvad betyder det for Valg+?

Det betyder ikke det store, for Valg+ er leverandøruafhængigt, dog kræver det et par tilretninger på kundestamkortet i Valg+ applikationen. Til alle Valg+ kunder er der her vedhæftet en skabelon, hvor der er 3 felter markeret med gult. De skal udfyldes og sendes retur til Biblioteksmedier inden den 29. september 2016.

 

De 3 felter er:

 • Ny leverandørkode (ændres til iMusic’ leverandørkode)
 • Nyt kundenummer (kundenr hos iMusic)
 • Evt. nyt kontonummer (internt konteringsnr.)

 

Udover tilretningen af kundestamkortet kræver skiftet til ny leverandør en ny prisliste, således at applikationens budget reguleres korrekt. Biblioteksmedier ændrer prislisten til ”BOGIM5K”, som automatisk tillægger DKK 5,00 til materialets kostpris fra og med BKM uge 40.

 

Det vil sige, at fra og med uge 40 vil ordreforslag indeholde data til brug for bestilling hos iMusic.

 

Den udfyldte skabelon sendes retur til Asger Torp via mail ato@bibmed.dk, som også står klar til at besvare eventuelle spørgsmål, der måtte opstå. Asger kan også kontaktes på mobil: 5213 7802.

 

Vi ser frem til et forsat godt og tæt samarbejde.

 

 

Venlig hilsen

Biblioteksmedier A/S

 

Torben Harder

Salgs- og udviklingschef

 

 

21-09-2016/hst

Valg+ danske bøger

 

Kære biblioteker

 

Vi håber, I har nydt sommeren - og ikke mindst sensommeren, hvor solen atter har smilet til os.

 

Biblioteksmedier har hen over sommeren arbejdet videre med Valg+, og her er en status på udviklingen, og hvad vi forventer, der vil ske i den kommende tid.

 

Videreudvikling af indkøbsprofiler

Indkøbsprofilerne vil blive udvidet med flere kategorier/genrer, som det har været ønsket fra flere af jer brugere på Valg+. Det er særligt Voksen Skøn-profilen, der står for skud i denne omgang. Følgende nye kategorier vil blive tilføjet:

 • Undervisning
 • Let læst - andre sprog
 • Let læst - ung
 • Dystopier
 • Dark fantasy
 • Let læst spansk
 • Let læst italiensk
 • ”For forældre”

 

Videreudvikling af Til- og fravalgslister

Til- og fravalgslisterne vil blive udvidet med ekstra informationer til hjælp for hurtigere verificering af indkøbsforslagene. Følgende tilføjes på Til- og fravalgslisterne:

 • Kommentarfelt:

           - ”Del af en serie”

           - ”Post rettet!” - i tilfælde af, at der identificeres en katalogiseringsfejl hos DBC

 • DBC’s emneord tilføjes

 

Positivlister

Positivlisterne, som anvendes til omgåelse af klassemærkesystemets struktur, udvides til også at omfatte voksen faglitteratur. Det vil sige, at det fremadrettet bliver muligt at anføre alternative placeringer for voksenområdet på samme måde, som vi i dag kender det på børneområdet. Kommer der fx en biografi omhandlende en musiker, kan denne ændres fra 99.4 til at indgå sammen med den øvrige musiklitteratur. Har I særlige ønsker eller behov for omgåelse af klassemærkesystemet, bedes I kontakte Asger Torp, der kan hjælpe med at opdatere jeres individuelle positivlister.

 

Ordreforslag - DDE

Som I sikkert allerede har bemærket, er skabelonnavnet på ordreforslaget ændret, og det er nu muligt at oprette specifikke skabelonnavne (fx VO_skøn, VO_fag...), der er tilpasset det enkelte bibliotek. Kontakt Asger Torp, hvis I har ønske om specifikke skabelonnavne. Det er dermed også lettere at skelne mellem de indlæste forslag i materialevalgsmodulet.

 

E-formidling

Udviklingen af E-formidlingen med tilføjelse af ”faktuelle bestilte titler” & ”DBC’s emneord” er p.t. udsat, da der er meget høje omkostninger forbundet hermed. Punkterne er bestemt ikke glemt, og vi forventer at kunne arbejde videre med en løsning i løbet af 1. halvår 2017.

 

Webportal

Vi arbejder på udviklingen af en webportal til vedligeholdelse af indkøbsprofiler og budgetter på Valg+. Med webportalen kan det enkelte bibliotek rette indkøbsprofilerne og hele tiden følge med i budgetforbruget og fortage eventuelle tilretninger, uden at Biblioteksmedier skal ind over. Projektet forventes klar til at gå i luften i løbet af 1. halvår 2017.

 

Brugergruppe

På opfordring fra flere Valg+ biblioteker vil vi etablere en brugergruppe, hvor bibliotekerne kan komme med input til funktioner og brugen af Valg+, samt netværke og erfaringsudveksle. Tanken er, at der afholdes 2 møder om året - henholdsvis i øst og vest - på et af landets centralbiblioteker, og med deltagelse fra Biblioteksmedier. Kunne man tænke sig at deltage i en sådan brugergruppe - fx for et år ad gangen, kan man senest uge 47 tilmelde sig hos Asger Torp, så vi har en indikation af interesse og antal deltagere.

 

Som I kan se, har vi travlt med rigtig mange ting omkring Valg+ produkterne, og vi er glade for, at der bliver taget så godt imod de nye tiltag, der kun kommer i stand, fordi I kommer med input og deltager i test- og udviklingsarbejdet.

 

NB: I bliver naturligvis løbende orienteret, så snart vi har færdigudviklet et produkt og det er klar til implementering.

 

Asger Torp kan kontaktes pr. telefon 5213 7802 eller via mail: ato@bibmed.dk.

 

 

Venlig hilsen

Biblioteksmedier A/S

 

Torben Harder

Salgs- og udviklingschef

 

16-09-2016/hst

Nyhedsbrev - August 2016

 

Kære Skolekunde

Sommerferien er nu slut, og det nye skoleår er skudt i gang. Forhåbentlig har alle modtaget bogbestillingerne på de ordrer, der er afgivet før og i løbet af sommeren. Skulle der mod forventning være enkelte bestillinger, som stadig ikke er modtaget, er I naturligvis meget velkomne til at kontakte vores kundeservicecenter. Normalt findes der en god forklaring på manglende leverancer.

Biblioteksmedier har sommeren igennem produceret skolebøger til den helt store guldmedalje. Generelt kan vi konkludere, at implementeringen af den nye SKI-aftale 50.05 - delaftale 7 er forløbet efter planen. Der skal i den forbindelse lyde en stor tak til jer alle - for et godt og konstruktivt samarbejde.

Som I nok er bekendte med, håndteres skolernes forskellige klargøringsløsninger på kundenummerniveau, hvilket betyder, at I via jeres kundenummervalg kan bestemme, om en bog skal klargøres eller ej.

Biblioteksmedier har sommeren over holdt et skarpt øje med alle indkomne kundeordrer og har i visse tilfælde vurderet, at skolerne muligvis har valgt forkert kundenummer. Det handler fx om kundeordrer på Engangsmaterialer, hvor den bestillende skole har tilvalgt plastning. I disse tilfælde har vores produktion valgt IKKE at plaste Engangsmaterialet. Hvis I helt bevidst har tilvalgt plastning af et Engangsmateriale, skal vi være de første til at beklage vores selvstændige tænkning.

Vi vil derfor endnu engang opfordre alle vores skolekunder til at vælge kundenummer med stor omhu, da vi fremadrettet ikke kan vurdere hver enkelt kundeordre, og vil derfor producere ud fra klargøringsopsætningen på de enkelte kundenumre.

Afslutningsvis vil vi ønske jer alle en rigtig dejlig sensommer, og skulle I få behov for assistance i forbindelse med jeres bogbestillinger eller andet, står vores kundeservicemedarbejdere klar til at hjælpe - kundeservice@biblioteksmedier.dk

Martin

Venlig hilsen

Biblioteksmedier A/S

 

Martin Lauritsen

Kundeserviceleder

 

 

18-08-2016/hst
 

 

Bierman & Bierman ApS

Selskabet Bierman & Bierman ApS fusioneres med moderselskabet Biblioteksmedier AS pr. 1. juli 2016. Det er besluttet at foretage en fusion af de to virksomheder, for at få samlet flest mulige administrative arbejdsopgaver på Biblioteksmediers adresse i Ballerup.

Kontoret i Grindsted lukker således ned torsdag den 30. juni 2016, og virksomheden har desværre været nødsaget til opsige ansættelsesforholdene med 2 ud af selskabets 3 medarbejdere. Selskabets daglige ansvarlige Tom Selmer-Petersen vil fortsat være tilknyttet serviceringen af tidsskriftsområdet og fortsætter ansættelsen i Biblioteksmedier.

Tidsskriftssystemet, som I har været vant til at benytte, fortsætter, men logo og design vil blive ændret i løbet af de kommende måneder til Biblioteksmedier. I kan fortsat anvende tidsskriftssystemet på samme måde som før fusionen.

Mail og telefoniske henvendelser skal fremover ske til Biblioteksmedier kundeservice.

E-mail tidsskrift@biblioteksmedier.dk                                       Telefon 4486 7888                   

Vi håber, at I som kunder ikke vil opleve markante ændringer i den daglige servicering af jeres tidsskriftsabonnementer, og vi står naturligvis til rådighed for at hjælpe jer.

 

De bedste sommer hilsner

Biblioteksmedier AS og Bierman & Bierman ApS

 

 

René Milholt                                Tom Selmer-Petersen

Adm. direktør                              Kundekonsulent 

 

27-06-2016/hst
 

 

Rammeaftale 50.05 - Delaftale 2, 3, 4 & 7


Biblioteksmedier har hermed fornøjelsen af at meddele, at alle kunder nu er klar til at handle på de nye udbudsbetingeler.

Kundeimplementering
Biblioteksmedier vil gerne starte med at sige tusind tak for den store indsats som I alle har ydet i forbindelse med implementeringen af de nye aftalevilkår. Det har været en hård og sej proces, men med faglig kompetente medarbejdere hos begge parter er det lykkedes at implementere alle kommuner og delaftaler indenfor de afsatte frister.

Priser
Priserne for håndtering og klargøring er som bekendt defineret på delaftalernes prisblad. Alle skoler og biblioteker har onsdag den 15. juni fået opdateret priser i Biblioteksmediers databaser, så der fra og med den 16. juni 2016 kan indkøbes på de nye vilkår jf. Rammeaftale 50.05.

I skal dog være særligt opmærksomme på, at jeres materialevalgssystem muligvis IKKE leverer den korrekte pris når I prisforespørger. Det hænger sammen med, at jeres materialevalgsmodul husker tidligere forespørgsler! Det betyder, at såfremt I tidligere har forespurgt en konkret titel, og fået en "gammel" pris, så vil det højst sandsynligt være den "gamle" pris I får oplyst, hvis I forespørger samme titel igen, nu hvor I er overgået til den nye prissætning!

Hvis I er i tvivl om prisen, kan den findes ved at logge ind på BM's hjemmeside, hvor priserne altid er opdaterede.

I forhold til Biblioteksmediers fakturering, så har ovenstående uhensigtsmæssighed ingen praktisk betydning. Biblioteksmedier sørger naturligvis for, at I bliver faktureret korrekt jf. Rammeaftale 50.05.

Hos Biblioteksmedier glæder vi os til at servicere landets skoler og biblioteker på ovenstående delaftaler, og vi står naturligvis til rådighed når/hvis I får behov for vores assistance.

Venlig hilsen

Biblioteksmedier A/S

Torben Harder
Salgs- og udviklingschef

20-06-2016/hst

 

 

 

 

Implementeringen af SKI-Rammeaftale 50.05 Biblioteksmaterialer - Delaftale 2 Udenlandske bøger & Delaftale 4 Musik

Materialeafsøgning

I SKIs udbud - Rammeaftale 50.05 - er det beskrevet, hvorledes leverandøren på delaftale 2 Udenlandske bøger & delaftale 4 Musik, efter kundens anmodning, skal foretage research/materialeafsøgning af de materialer, som kunden efterspørger. Det er ligeledes beskrevet, hvorledes leverandøren skal rapportere vedrørende leveringsgraden.

På baggrund af konditionerne for henholdsvis materialeafsøgning og efterfølgende rapportering, har Biblioteksmedier valgt at udvikle en webbaseret platform til brug for materialeafsøgning. Det betyder, at såfremt I efterspørger et bestemt materiale på delaftale 2 Udenlandske bøger eller 4 Musik, skal I anvende Biblioteksmediers materialeafsøgningsplatform. Biblioteksmedier vil ligeledes besvare alle forespørgsler i materialeafsøgningsplatformen. Dermed får vi samlet alt data til brug for rapportering.

Platformen vil være klar til brug senest den 16. juni 2016. Har I behov for, at Biblioteksmedier foretager research/materialeafsøgning på et materiale, skal I (først gang) kontakte Biblioteksmediers kundeservice, for at blive oprettet som bruger af materialeafsøgningsplatformen. Når I kontakter Biblioteksmediers kundeservice, bedes I fremsende en e-mail til
kundeservice@biblioteksmedier.dk.

E-mailen bedes indeholdende nedenstående oplysninger:

•    Bibliotekets navn, adresse og postnummer
•    Navn på kontaktperson
•    E-mail adresse, hvortil adviseringsmail fremsendes (fx. notificering om, at en sag er blevet opdateret i materialeafsøgningsplatformen)

Konditioner for afsøgning
”Såfremt en kunde efterspørger et givent materiale (Efterspørgslen skal som minimum indeholde en angivelse af forfatter/komponist/udøver, titel og ved noder oplyses type af node (dvs. studiepartitur, spilepartitur, og for hvilket instrument)), skal leverandøren afsøge alle tilgængelige relevante kilder.”
”Leverandøren skal hurtigst muligt og senest indenfor 20 arbejdsdage besvare kundens anmodning…”


Kundeinterface - kort forklaring
Materialeafsøgningsplatformen er opbygget således:

Ny materialeafsøgning
Her udfyldes felter, og materialeafsøgning oprettes ved tryk på ”Send Forespørgsel”.

Nye materialeafsøgninger/Igangværende materialeafsøgninger/Fundne materialer/Indsigelser/Accepterede indsigelser/Afviste Indsigelser
Her kan I orientere jer, se og skrive kommentarer til Biblioteksmediers kundeservice.

Ikke fundne materialer
Her kan I orientere jer, se og skrive kommentarer til Biblioteksmediers kundeservicecenter samt gøre indsigelse, såfremt I selv, indenfor 30 dage, finder det efterspurgte materiale (og dette kan indkøbes).

 
Vi ser frem til at starte vores samhandel på de nye udbudsbetingelser, og ønsker jer alle en rigitg god dag.


Venlig hilsen
Biblioteksmedier A/S

Torben Harder
Salgs- og udviklingschef

 

 

Behold+ på LP'er

Interessen for LP'er er stødt stigende, og ligeledes er behovet for en professionel klargøringsløsning.

Biblioteksmedier har de sidste par måneder arbejdet på en klargøringsløsning, der kan danne grundlag for en standard i markedet. Resultatet af vores undersøgelser har udmyntet sig i nedenstående klargøringsversion.

 

Hvad indeholder Biblioteksmediers klargøring af LP'er?

Klargøringen af LP'er betyder, at I får materialet klargjort som en multimedierpakke (RFID). Dermed sikrer vi, at skive(r) og cover ikke kan udlånes eller afleveres separat, og samtidig åbner vi op for at tyverisikre materialets enkeltdele.

Til dette informationsbrev har vi vedhæftet en illustration af vores klargøringsløsning i form af billeder.

 

 • På coveret påsættes en RFID-label i øverste højre hjørne, så det er nemt at bladre LP'erne igennem, når de står i en krybbe

 • På skiverne påsættes en udstandset RFID i midten skiven, så labelpåsætningen ikke konflikter med afspilningen af LP'en

 • På tekst/billedbilag påsættes ligeledes en RFID, så vi sikrer, at materialet altid fremstår komplet

 

Priser

Priserne for klargøringsløsningen fremgår af prislisten for SKI Rammeaftale 50.05 - Delaftale 4.

 

Hvordan kommer vi i gang?

Ønsker I at blive tilkoblet klargøringsløsningen for LP'er, bedes I henvende jer til Biblioteksmediers kundecenter; Kelly Olsen - e-mail: kol@bibmed.dk, tlf. 52 13 78 28, så jeres respektive kundenumre kan blive opdateret i Biblioteksmediers systemer.

Vi glæder os meget til at starte samhandlen på delaftale 4, og ser frem til at høre fra jer vedr. ovenstående. Har I behov for en uddybende samtale, står vores Kundecenter naturligvis også til rådighed.

 

Rigitg god solskinsdag til jer alle.                                    

Udviklingschef - Torben Harder

 

 

 

Valg+ tilretning på grund af leverandørskift på danske bøger

Den 8. juni 2016 sker der et skift af leverandøren på danske bøger til en del af landets biblioteker.

 

Hvad betyder det for Valg+?

Det betyder ikke det store, for Valg+ er leverandøruafhængigt, dog kræver det et par tilretninger på kundestamkortet i Valg+ applikationen. Til alle Valg+ kunder er der her  vedhæftet en skabelon, hvor der er 3 felter markeret med gult. De skal udfyldes og sendes retur til Biblioteksmedier inden den 3. juni 2016.

De 3 felter er:

 • Ny leverandørkode (ændres til iMusic' leverandørkode)
 • Nyt kundenummer (kundenr hos iMusic)
 • Evt. nyt kontonummer (internt konteringsnr.)

Udover tilretningen af kundestamkortet kræver skiftet til ny leverandør ny prisliste, således at applikationens budget reguleres korrekt. Biblioteksmedier ændrer prislisten til "BOGIM5K", som automatisk tillægger DKK 5,00 til materialets kostpris fra og med den 8. juni 2016.

Det vil sige, at fra og med uge 23 vil ordreforslag indeholde data til brug for bestilling hos iMusic.

Den udfyldte skabelon sendes retur til Asger Torp via mail ato@bibmed.dk, som også står klar til at besvare eventuelle spørgsmål, der måtte opstå. Asger kan også kontaktes på mobil: 5213 7802.

Vi ser frem til et forsat godt og tæt samarbejde.

 

Venlig hilsen

Biblioteksmedier A/S

 

Torben Harder

Salgs- og udviklingschef

 

 

 

 

Forår 2016

Foråret er over os, og det betyder forhåbentlig mange solskinstimer. Det betyder samtidig
nye og store udfordringer både internt hos Biblioteksmedier, men også for biblioteksbranchen
generelt.

Hvad I alle sikkert er orienteret om, er det fra begyndelsen af juni 2016 ikke længere Biblioteksmedier, der skal levere danske bøger, film og spil til bibliotekerne. Samtidig står hovedparten af landets biblioteker overfor implementering af det nye fælles bibliotekssystem FBS. Sagt med andre ord… vi får alle nok at se til i den nærmeste fremtid, og der er
nye tider på vej.

Hos Biblioteksmedier har vi allerede igangsat trimningen af virksomheden til de nye tider. Desværre indebærer det, at Biblioteksmedier har måttet sige farvel til mange trofaste og dygtige medarbejdere, der har mange års erfaring med klargøring af biblioteksmaterialer. Udover at sige farvel til gode kollegaer, har Biblioteksmedier foretaget radikale ændringer i ledelsen.

René Milholt blev den 9. marts 2016 indsat som ny adm. direktør i Biblioteksmedier, hvor han tidligere var økonomidirektør. René Milholt afløser Hans Ole Poulsen, der i stedet fortsætter som bestyrelsesformand.
Det er naturligvis ikke en rar situation for vores virksomhed, men en naturlig forudsætning for virksomhedens fremtidige overlevelse.

René Milholt udtaler følgende:

René

"Biblioteksmedier er i dag en sund og stærk virksomhed, og det har vi tænkt os at blive ved med at være. Vi har, trods de nye markedsforhold, ikke tænkt os at give slip på servicering af biblioteker og skoler i Danmark. Vi har igennem de seneste år fokuseret meget på udviklingen af virksomhedens serviceorienterede produkter, hvilket også fremadrettet vil have vores fulde fokus. Et eksempel herpå er Valg+. Et andet godt eksempel herpå er Behold+ på tidsskrifter, som vores udviklingsafdeling netop har påbegyndt udviklingen af.
Biblioteksmedier vil gerne i fremtiden bidrage til udviklingen af nye services og produkter til bibliotekssektoren og gerne i samarbejde med vores kunder. Vi er ligeledes stadig i markedet for klargøringsløsninger af fysiske materialer, hvor virksomheden har udviklet mange løsninger igennem årene."

Valg+
Siden start 2015, hvor Valg+ for alvor blev lanceret i en testversion, er det gået stærkt med tilslutningen.
Det betyder, at Biblioteksmedier i dag servicerer en lang række kommuner med automatisk materialevalg indenfor følgende områder:
• 18 kommuner med automatisk materialevalg på Danske Bøger
• Centralbibliotekerne (CB-Indkøb)
• 23 kommuner med automatisk materialevalg på Udenlandske bøger (som konsulent for Centralbibliotekerne)

Ønsker I at høre mere om Valg+, Tempo+ eller andre af vores produkter og ydelser, håber vi at se jer på DB’s storpolitiske topmøde i Horsens den 14. og 15. april. Alternativt er I naturligvis altid meget velkomne til at kontakte os. Hvis I gi’r en kop kaffe, kommer vi meget gerne og præsenterer fremtidens muligheder og løsninger.

Bedste hilsener, og på forhåbentlig gensyn på DB’s årsmøde (stand 5)

René Milholt, adm. direktør &
Torben Harder, udviklingschef

 

 

 

 

Valg+ tilretning på grund af leverandørskift på danske bøger

Den 8. juni 2016 sker der et skift af leverandøren på danske bøger til en del af landets biblioteker.

Hvad betyder det for Valg+?

Det betyder ikke det store, for Valg+ er leverandøruafhængigt, dog kræver det et par tilretninger på kundestamkortet i Valg+ applikationen. Til alle Valg+ kunder er der her  vedhæftet en skabelon, hvor der er 3 felter markeret med gult. De skal udfyldes og sendes retur til Biblioteksmedier inden den 3. juni 2016.

De 3 felter er:

 • Ny leverandørkode (ændres til iMusic' leverandørkode)
 • Nyt kundenummer (kundenr hos iMusic)
 • Evt. nyt kontonummer (internt konteringsnr.)

Udover tilretningen af kundestamkortet kræver skiftet til ny leverandør ny prisliste, således at applikationens budget reguleres korrekt. Biblioteksmedier ændrer prislisten til "BOGIM5K", som automatisk tillægger DKK 5,00 til materialets kostpris fra og med den 8. juni 2016.

Det vil sige, at fra og med uge 23 vil ordreforslag indeholde data til brug for bestilling hos iMusic.

Den udfyldte skabelon sendes retur til Asger Torp via mail ato@bibmed.dk, som også står klar til at besvare eventuelle spørgsmål, der måtte opstå. Asger kan også kontaktes på

mobil: 5213 7802.

Vi ser frem til et forsat godt og tæt samarbejde.

 

Venlig hilsen

Biblioteksmedier A/S

 

Torben Harder

Salgs- og udviklingschef

 

 

 

Forår 2016

Foråret er over os, og det betyder forhåbentlig mange solskinstimer. Det betyder samtidig
nye og store udfordringer både internt hos Biblioteksmedier, men også for biblioteksbranchen
generelt.

Hvad I alle sikkert er orienteret om, er det fra begyndelsen af juni 2016 ikke længere Biblioteksmedier, der skal levere danske bøger, film og spil til bibliotekerne. Samtidig står hovedparten af landets biblioteker overfor implementering af det nye fælles bibliotekssystem FBS. Sagt med andre ord… vi får alle nok at se til i den nærmeste fremtid, og der er
nye tider på vej.

Hos Biblioteksmedier har vi allerede igangsat trimningen af virksomheden til de nye tider. Desværre indebærer det, at Biblioteksmedier har måttet sige farvel til mange trofaste og dygtige medarbejdere, der har mange års erfaring med klargøring af biblioteksmaterialer. Udover at sige farvel til gode kollegaer, har Biblioteksmedier foretaget radikale ændringer i ledelsen.

René Milholt blev den 9. marts 2016 indsat som ny adm. direktør i Biblioteksmedier, hvor han tidligere var økonomidirektør. René Milholt afløser Hans Ole Poulsen, der i stedet fortsætter som bestyrelsesformand.
Det er naturligvis ikke en rar situation for vores virksomhed, men en naturlig forudsætning for virksomhedens fremtidige overlevelse.

René Milholt udtaler følgende:

René

"Biblioteksmedier er i dag en sund og stærk virksomhed, og det har vi tænkt os at blive ved med at være. Vi har, trods de nye markedsforhold, ikke tænkt os at give slip på servicering af biblioteker og skoler i Danmark. Vi har igennem de seneste år fokuseret meget på udviklingen af virksomhedens serviceorienterede produkter, hvilket også fremadrettet vil have vores fulde fokus. Et eksempel herpå er Valg+. Et andet godt eksempel herpå er Behold+ på tidsskrifter, som vores udviklingsafdeling netop har påbegyndt udviklingen af.
Biblioteksmedier vil gerne i fremtiden bidrage til udviklingen af nye services og produkter til bibliotekssektoren og gerne i samarbejde med vores kunder. Vi er ligeledes stadig i markedet for klargøringsløsninger af fysiske materialer, hvor virksomheden har udviklet mange løsninger igennem årene."

Valg+
Siden start 2015, hvor Valg+ for alvor blev lanceret i en testversion, er det gået stærkt med tilslutningen.
Det betyder, at Biblioteksmedier i dag servicerer en lang række kommuner med automatisk materialevalg indenfor følgende områder:
• 18 kommuner med automatisk materialevalg på Danske Bøger
• Centralbibliotekerne (CB-Indkøb)
• 23 kommuner med automatisk materialevalg på Udenlandske bøger (som konsulent for Centralbibliotekerne)

Ønsker I at høre mere om Valg+, Tempo+ eller andre af vores produkter og ydelser, håber vi at se jer på DB’s storpolitiske topmøde i Horsens den 14. og 15. april. Alternativt er I naturligvis altid meget velkomne til at kontakte os. Hvis I gi’r en kop kaffe, kommer vi meget gerne og præsenterer fremtidens muligheder og løsninger.

Bedste hilsener, og på forhåbentlig gensyn på DB’s årsmøde (stand 5)

René Milholt, adm. direktør &
Torben Harder, udviklingschef