PR-nyheder voksen

Danmarks første containerbibliotek

Maden mellem os

PR-nyheder børn

Forside > Om produkter > Film > Brugsret på film

Her er du:

Om produkter

/

Film

/

Brugsret på film

Brugsret på film

Brugsretten på film varierer fra titel til titel og er afhængig af de aftaler, BibMedia kan indgå med de enkelte rettighedshavere. Derfor fremgår det af hver enkelt film, hvilken brugsret den konkrete titel er omfattet af.

Filmene er mærket på forskellig vis. Den enkelte skive har monteret en etiket, hvor der står, at filmene må anvendes til udlån til privat brug, og at den distribueres af BibMedia. Derudover vil brugsretten fremgå af en etiket på filmens cover, klargøringsmappe eller pose.

Udlånsretten knytter sig til det enkelte medie og ikke til filmen som sådan. Det betyder, at biblioteket ikke erhverver sig en generel udlånsret på filmen. Der foreligger heller ikke en generel ret til at erhverve erstatningsdiscs til en lavere pris. Læs mere om ombytning af film.

Brugsretten er sikret gennem BibMedias kontrakt med rettighedshaverne. I denne kontrakt er det ligeledes sikret, at det enkelte bibliotek kan udlåne film fra BibMedias filmtilbud mod brugerbetaling. Enhver kopiering er strafbar.