PR-nyheder voksen

Nyheder noder

PR-nyheder børn

Udklædningstøj

Individuelle etiketter

Biblioteksmedier har et fleksibelt setup, der gør, at vi kan tilbyde bibliotekerne en individuel klargøring med specielle mærkater. Det kan eksempelvis være angivelser af 14-dages udlån eller farvekoder, som bruges på det enkelte bibliotek.