PR-nyheder voksen

Danmarks første containerbibliotek

Maden mellem os

PR-nyheder børn

Forside > Løsninger > Prisforespørgsel

Her er du:

Løsninger

/

Prisforespørgsel

Prisforespørgsel

BibMedia tilbyder mulighed for, at bibliotekerne kan forespørge på priser direkte i materialevalgsklienten, hvilket gør det nemmere at disponere over materialebudgettet.

Webservicen til prisforespørgsel er specificeret i Slots- og Kulturstyrelsen - Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering, og gør den faktiske pris synlig i materialevalgsklienten, samtidig med at DBC’s ugefortegnelse downloades til bibliotekssystemet. Dermed kan bibliotekerne kende indkøbsøkonomien, allerede når materialevalget starter.