Maden mellem os

Skal dit bibliotek formidle temaet ”Maden mellem os” sammen med mange andre biblioteker, med Bibliotekernes Temasamarbejde og med Danmarks Radio?
 

Nu udgiver BibMedia og Bibliotekernes Temasamarbejde en emnefolder, ”Maden mellem os”. Den giver bud på skøn- og faglitteratur, film, spil og netsider, der formidler viden omkring mad og den måde, vi er sammen omkring maden på. Listen er både for børn og voksne.
 
Emnelisten udgives i forbindelse med bibliotekernes kampagne ”Maden mellem os”, der lægger sig op af Danmarks Radios serie ”Maddysten”. Kampagnen kører i uge 11-18 samtidig med serien og har peak-uger i uge 17-18.

 
Pris og bestilling:
50 emnefoldere (6 sider) og en digital version til 250 kr ex. moms.
Faust : 47991901
Ved bestilling af 4 pakker med emnelister får I én gratis

Den digitale udgave kan hentes via nedenstående link ultimo uge 9
http://www.bibmedia.dk/files/maden_mellem_os.pdf
 
For bestilling sendes mail til Marie-Louise Christensen hos BibMedia  på mail mch@bibmedia.dk. eller i vores netbutik.
 
Bestillingsfrist senest den 19. februar
Levering ultimo uge 9
 
 
Bibliotekernes Temasamarbejde
Bibliotekernes Temasamarbejde er et samarbejde omkring formidlingen af debatskabende og samfundsaktuelle temaer. I fællesskab producerer vi grafisk materiale, plakater, filmklip, forfatterinterviews, elementer til web og meget mere, som kan bruges i formidlingen af temaet på alle bibliotekets kanaler (fysiske rum, aktiviteter, skærme og web).
 
Som biblioteker vil vi gerne være med til at sætte dagsordenen i Danmark, vi vil understøtte et aktivt medborgerskab og positionere biblioteket som aktuelt og debatskabende. Jo flere biblioteker vi står sammen om en programsat eksponering af et tema, jo større effekt har det. Ved at sammentænke vores kanaler, støtte og inspirere hinanden som biblioteker kan vi udnytte vores ressourcer bedre og ved at samarbejde med eksterne parter, får vi andre kvaliteter og kompetencer med i eksponeringsarbejdet. I sidste ende kvalificerer det den oplevelse, borgerne har af tema-eksponeringen på biblioteket.
 
Aalborg Bibliotekerne koordinerer temasamarbejdet som en del af deres centralbiblioteksopgave. Alle centralbiblioteker er med og lige nu 43 andre biblioteker, ligesom mange netmedier også bakker op omkring kampagnen. Vi samarbejder med Danmarks Radio omkring kampagnen. Bibliotekerne køber i fællesskab en grafisk pakke fra reklamebureauet Det nye sort.
 
Er dit bibliotek ikke tilmeldt Tema 9: Maden mellem os eller er du bare nysgerrig på at høre nærmere, så send en mail til temasamarbejde@aalborg.dk eller tilmeld jer her: http://temasamarbejde.dk/for-biblioteker/tilmeld-dit-bibliotek/